Tuyển Dụng

Cần tuyển Giám sát an toàn lao động

Cần tuyển Giám sát an toàn lao động

Trực tiếp Giám Sát việc thực hiện công tác kiểm tra AT – BHLĐ trên công trường như: Nhắc nhở người lao động thực hiện tốt công tác kiểm tra AT – BHLĐ cho cá nhân và tập thể trên công trình.