mở lớp huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động tại công trình

Lớp huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động tại công trình

Mở các khóa huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động tại thành phố Hồ Chí Minh

I. Đối tượng mở lớp huấn luyện an toàn lao động tại tphcm

1. Nhóm 1:

    Người làm công tác quản lý

2. Nhóm 2:

    +Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở

    +Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

3. Nhóm 3:

    Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động vệ sinh lao động theo quy định trong thông tư 27/2013/TT – BLĐTBXH .

4. Nhóm 4:

    Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên (lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động)

II. Nội dung khóa học an toàn lao động tại tphcm


1. Nhóm 1: được huấn luyện kiến thức chung chủ yếu sau đây:

a. Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

b. Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở;

c. Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

2. Nhóm 2: được huấn luyện kiến thức chung bao gồm:

a. Kiến thức chung như nhóm 1;

b. Nghiệp vụ tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở;

c. Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn.

3. Nhóm 3: được huấn luyện kiến thức chung và chuyên ngành gồm:

a. Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

b. Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

c. Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

d. Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

đ. Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động.

4. Nhóm 4: Nội dung huấn luyện nhóm 4 gồm 2 phần sau:

a. Phần 1: Huấn luyện kiến thức chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động (huấn luyện tập trung);

b. Phần 2: Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Chúng tôi thường xuyên mở các khóa huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động tại thành phố Hồ Chí Minh do các chuyên gia cao cấp, hàng đầu về lĩnh vực an toàn - vệ sinh lao động huấn luyện. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH GIÁM SÁT XD & AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐẠI VIỆT

(Tên viết tắt: Công ty Đại Việt Safety )

-  Địa chỉ: 15 Đường 13, Khu Phố 4, P.Bình An, Quận 2, TP.HCM 
-  ĐT: 0903332139
-  Email: 
antoanlaodongdaiviet@gmail.com
-  MST: 
0314923496


  Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động