huấn luyện an toàn về sinh lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại Dai Viet Safety

Thông báo mở lớp Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động


CÔNG TY TNHH GIÁM SÁT XD & AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐẠI VIỆT, thường xuyên mở các khóa Huấn luyện “An toàn lao động, Vệ sinh lao động” theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP, chi tiết như sau:

I.                    ĐỐI TƯỢNG:

STT

ĐỐI TƯỢNG

THỜI LƯỢNG

NỘI DUNG KHÓA HỌC

1

Nhóm 1
(Người làm công tác quản lý)

16 giờ

Tham khảo: “Nội dung & Đối tượng huấn luyện An toàn lao động, Vệ sinh lao động” Quy định tại nghị định 44/2016/NĐ-CP.

 

2

Nhóm 2
(Cán bộ chuyên trách & bán chuyên trách về AT-VS lao động)

48 giờ

3

Nhóm 3
(Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VS lao động)

24 giờ

4

Nhóm 4
(Người lao động không thuộc các nhóm 1,2,3 và 5)

16 giờ

5

Nhóm 5
(Người làm công tác y tế)

56 giờ

6

Nhóm 6
(Người tham gia trong mạng lưới An toàn, vệ sinh viên)

04 giờ

 

ĐĂNG KÍ KHÓA HỌC:

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH GIÁM SÁT XD & AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐẠI VIỆT

(Tên viết tắt: Công ty Dai Viet Safety )

-  Địa chỉ: 15 Đường 13, Khu Phố 4, P.Bình An, Quận 2, TP.HCM 
-  ĐT: 028.37408309
-  Email: 
antoanlaodongdaiviet@gmail.com


  Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động